PowerPoint Præsentation om Dataloven

HelleFlindt.dk har udarbejdet materiale til orientering om den nye datalov af 25. maj 2018